Alfa-z.gyldendal.dk 9788762508798
© 2013 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på dette website er underlagt almindelige danske bestemmelser om
ophavsret. Materialet må ikke kopieres eller distribueres. Print og fotokopier er belagt med Copydanvederlag.

Forlagsredaktion: Lars Schmidt Møller

Gyldendal
Klareboderne 3
1001 København K
Telefon: 3375 5560

E-mail: information@gyldendal.dk
www.gyldendal-uddannelse.dk

______________________________________________________________________________________________________________

Adgang til Alfa-Z i-bøger på alfa-z.gyldendal.dk kan købes på www.gyldendal-uddannelse.dk 

eller der kan bestilles en måneds gratis prøvelogin her.

Prisen for et årsabonnement med UNI-login forudsætter brug af i-bøgerne sammen med de fysiske elevbøger.

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra alfa-z.gyldendal.dk institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.